A strandfürdő házirendje

Tisztelt Vendégeink, tájékoztatjuk Önöket, hogy az alább részletezett házirendet a szolgáltatás igénybevételekor kötelesek betartani! Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a szolgáltatás díjának megfizetésével / belépőjegy vagy bérlet strand3megvásárlásával / elfogadják az alább foglalt házirendet, és kötelezettséget
vállalnak annak betartására. A pénztárnál kapott karszalag jogosítja fel Vendégeinket a strand és szolgáltatásainak igénybe vételére. A karszalagot a strand területén viselni kötelező.

A házirendben foglaltak megszegése esetén a Törökszentmiklósi Városi Strandfürdő és Kemping semmilyen felelősséget nem vállal, okozott kár 303340_strandmegtérítése iránt igénnyel léphet fel. Aki nem tartja be a strandfürdő házirendjét, a strand területéről azonnal kitiltható, és később sem látogathatja strandfürdőt.

 1. A strandfürdő területére belépni csak érvényes belépőjeggyel lehet. A belépőjegyeket a személyzet kérésére át kell adni. Ott tartózkodás alatt a pénztárnál kapott karszalagot viselni kell.
 2. A 6 éven aluli, illetve úszni nem tudó 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt kíséretében léphetnek a strandfürdő területére.
 3. A fürdővendégek kötelesek betartani a jogszabályokban és a Fürdő házirendjében foglalt előírásokat.
 4. A fürdő területén és a medencékben olyan magatartást kell tanúsítani, hogy a többi fürdővendéget ne zavarják, másoknak kellemetlenséget, megbotránkozást ne okozzanak.
 5. Aki a Házirendben foglaltakat nem tartja be: attól az úszómester(ek) ill. a strandfürdő vezetősége és dolgozói a szolgáltatást megtagadhatja, strandot el kell hagynia.
 6. A medencék használata előtt a zuhanyozás és a lábmosók használata kötelező.
 7. Az úszómedencét csak úszni tudók vehetik igénybe. Minden medencében a fürdősapka használata ajánlott!
 8. A medencéket a szükséges mentőfelszereléssel elláttuk /mentőöv, mentőkötél/.
 9. A strandfürdő területén labdázni csak az arra kijelölt helyen lehet!
 10. Labdázni a strandmedencében csak felfújható strandlabdával, mások zavarása nélkül szabad.
 11. Az úszómesterek illetve medenceőrök és a strand dolgozóinak és vezetőinek útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani.
 12. A strandfürdő területén lévő sportpályát, játszótéri eszközöket mindenki csak a saját felelősségére használhatja, az ebből eredő sérülésekért felelősséget nem vállalunk.
 13. Poharat, üveget, papírt, ételhulladékot, szemetet a kijelölt hulladékgyűjtő edényekbe kérjük elhelyezni.
 14. A fürdőben a WC-k, zuhanyozók, mosdók használata díjtalan. Ezek tisztaságára kérjük ügyelni!
 15. Az elsősegélynyújtás a kijelölt helyen történik, díjtalanul.
 16. A személyes tárgyak biztonságáért felelősséget nem vállalunk, megóvásáról a vendégnek kell gondoskodni.
 17. Kemping- és fürdővendégek, zárási időn túl a fürdő területén nem tartózkodhatnak!
 18. A talált tárgyakat minden esetben a ruhatár helyiségében le kell adni: ahol azt jogos tulajdonosa személyi igazolványának felmutatásával átveheti.
 19. Aki a strandfürdő berendezéseit szándékosan megrongálja vagy eltulajdonítja, az a kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a strandfürdő területéről kitiltható.
 20. A strand területén a dohányzás tilos, kivéve a kijelölt helyeken!
 21. Strand- és pancsolómedencét minden vendég kötelessége 19:30 -ig elhagyni!
 22. Gyógymedencét minden vendégnek kötelessége zárás előtt 15 perccel elhagyni!
 23. A fürdőruha vagy fürdőnadrág használata kötelező!

A strandfürdőt nem vehetik igénybe:

 • fertőző betegek,
 • undort keltő betegségben szenvedők,
 • görcsös állapotban lévő betegek,
 • akiknek nyílt sebük van,
 • ittas egyének,
 • közerkölcsöt sértő módon viselkedők.

TILOS!

 • a strandfürdő területére kutyát és más állatot behozni,
 • a medencékben tisztálkodó szereket használni, ételt és italt fogyasztani,
 • a medencék mellől a vízbe ugrálni, egymást bedobálni
 • a medencék lépcsőin ülni és feküdni,
 • gyermekmedencét 7 éven felülieknek igénybe venni,
 • medencékbe szennyező anyagot, szemetet, ételhulladékot bedobálni,
 • a fürdő berendezési tárgyait szándékosan rongálni,
 • a strand medencéiben fürdőruhán kívül más ruházatban tartózkodni

Törökszentmiklós, 2015-05-01 Törökszentmiklósi Városi Strandfürdő és Kemping